Kategorie

Sklep Internetowy

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO”). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Firmę Szkółka Krzewów Ozdobnych WRZOS JACEK HODÓR, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 37-127 Krzemienica 428.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma działająca pod nazwą Szkółka Krzewów Ozdobnych WRZOS JACEK HODÓR, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 37-127 Krzemienica 428.
  2. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: sklep@szkolkawrzos.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, utworzenia konta kupującego, subskrypcji do newslettera oraz otrzymywania informacji handlowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,a także podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne, ubezpieczeniowe oraz marketingowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od daty realizacji umowy, a przypadku danych przetwarzanych za Pani/Pana zgodą – do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalność przez Administratora i jego następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.